allophone

n alofoni: umbo jingine la fonimu moja.