alley

n (also alley way) 1 kichochoro. blind ~ (dead-end) kichochorofunge: kichochoro kisichotoka. (fig) kazi ya kijungujiko. 2 njia nyembamba, njia.