all

all

1 adj 1 -ote, kila. ~ Saints' Day 1 Novemba siku ya watakatifu wote. ~ Souls' Day, 2 Novemba, siku ya Marehemu wote/ ~ the people watu wote. 2 -o -ote beyond ~ doubt bila shaka yoyote.

all

2 adv kabisa, -ote she was ~ excited alisisimkwa ~ alone peke yake, bila msaada wa mtu yeyote. ~ along -ote -zima ~ along the road barabara nzima; (colloq) muda wote, tokea mwanzo. ~ the same lakini; hata hivyo. ~the same to/ ~ one allto mamoja, sawa haidhuru; (colloq) choka sana. ~ out (colloq) jitihada zote. ~ over kila mahali, pote; -kwisha. ~ right sawa. ~ told kwa jumla. ~up (with) kwisha, malizika.

all

3 n my/his/their etc ~ kila kitu, mali yote he has lost his ~ amepoteza kila kitu.

all

4 (in compounds) 1 adj prefix -a kiwango cha juu kabisa; siyo na mipaka. ~ merciful mwenye rehema zote. 2 (of radio) ~ -mains volteji zote. ~ -round -a kila kitu; stadi katika kila fani. ~ time high/low (colloq) rekodi ya juu/chini/kabisa. (of an aircraft) (phr) ~ up weight uzito wa jumla wa ndege angani.

all

5 pron 1 -ote, kila kitu he wanted ~or nothing alitaka kupata yote au kukosa yote. ~ (of) kila mtu, -ote ~ of us want to go sisi sote tunataka kwenda. (not) at ~ kwa vyovyote; kabisa if you are at ~ worried ikiwa una wasiwasi wowote he is not at ~ suitable hafai kabisa. not at ~ si kitu. once (and) for ~ kwa mara ya mwisho; kwa jumla. ~ in ~ kwa jumla ~ in ~it was a good seminar kwa jumla semina ilikuwa nzuri; tegemeo she is ~ in ~ to him yeye (mke) ndiye tegemeo lake (mume). Allah n Mwenyezi Mungu (katika Uislamu).