alive

adj 1 -zima, hai. 2 -a kuendelea; -a kukumbusha keep the discussion ~ endeleza mjadala the microphone is ~ maikrofoni inafanya kazi. 3 ~ to -enye kuelewa (fikra, wazo). 4 changamfu. look ~ changamka. 5 ~ with jaa ~ with lice amejaa chawa.