alike

adj sawasawa,-enye kufanana, -a kulandana adv kwa namna ile ile, kwa namna moja treat everybody ~ mtendee kila mtu sawa.