alibi

n 1 (leg) udhuru (madai kuwa mtu aliyeshtakiwa hakuwako pale jambo lilipotendeka). 2 kisingizio.