algebra

n aljebra. algebraic adj -a kialjebra. ~ ically adv kwa aljebra; kialjebra.