album

n albamu: kitabu cha picha (majina ya watu, mashairi, stempu za posta n.k.).