akimbo

adj,adv (phr) with arms ~ kwa kuweka mikono kiunoni/ nyongani.