aisle

n njia baina ya viti katika majengo maalumu (k.m.) kanisa, sinema, bunge).