aircover

n ulinzianga (ulinzi wa ndege za kivita kwa majeshi ya nchi kavu).