air-lift

n uchukuaji wa watu au vifaa kwa ndege (aghalabu katika dharura) vt chukua askari na vifaa kwa ndege.