aid

vt saidia, auni. (leg) ~ and abet saidia katika jinai. n 1 msaada, amara ~ without strings msaada bila masharti. first ~ n huduma ya kwanza. 2 (pl) visaidizi. visual ~s n vielelezo.