ah

interj aa! (sauti ya kustaajabu, ya furaha au ya kuhurumia) salale! Masalale!