agrarian

adj 1 -a kuhusu ardhi, mashamba, nchi na umilikaji ardhi. 2 -a wakulima.