agitate

vt 1 tikisa/tingisha, koroga. 2 hamakisha, fadhaisha, chochea. vi tikisika, hamasika; (~ for) shawishi; hamasisha; pigania. agitated adj -enye wasiwasi, -enye kutia wasiwasi. agitation n 1 mkorogo, mtikiso/ mtingisho. 2 (perturbation of mind) msukosuko, wasiwasi, fadhaa. 3 (discussion for) majadiliano, mabishano; uchochezi. agitator n mchochezi (hasa wa kisiasa); mfitini.