aggravate

vt 1 kuza, ongeza ubaya (wakosa, maumivu, jambo, taabu n.k.). 2 (provoke) kera, kasirisha, udhi. aggravating adj -a kukasirisha, -a kuudhi. aggravation n.