agglomerate

vt kusanya kwa wingi, rundika. vi kusanyika, songamana. agglomeration n.