against

prep 1 kwa kupingana/ kushindana, dhidi ya. 2 pinga. 3 kinyume cha; hitilafu 4 jitahadharisha na. 5 egemeza. 6 over ~ kabiliana.