affinity

n 1 udugu; ukoo. 2 uhusiano (baina ya mimea, wanyama, lugha n.k.). 3 (attraction) mvuto.