affect

2 vt jifanya, jisingizia, jitendekeza, jitia ~ ignorance jitia hamnazo, jitia mwapuza.affected adj. affectation n tabia ya kujifanya. affectedness n. affection n (love) upendo, huba mutual ~ kupendana, urafiki. gain/win somebody's ~ion (s) pendwa na. affectionate adj -enye moyo wa kupenda, -a kupenda, mpenda. affectionately adv yours ~ionately akupendaye.