affair

n 1 shauri, jambo, shughuli, neno urgent ~ amara, jambo muhimu. 2 (pl) mambo state ~s mambo ya dola. foreign ~s mambo ya nchi za nje. 3 have an ~ with tembea fanya mapenzi na. 4 tukio.