aerosol

n 1 erosoli, upulizaji (wa uturi, rangi, dawa ya mbu n.k.). 2 kipulizaji.