aeon, eon

n dahari: kipindi kirefu cha wakati kisichopimika.