advise

vt,vi 1 shauri, nasihi, waidhi. 2 (inform) arifu, julisha. adviser n mshauri spiritual ~ muaidhi. advised adj well ~ -a busara ill ~ si -a busara. advisedly adv baada ya kutafakari sana; kwa makusudi. advisory adj -a ushauri advisory committee kamati ya ushauri. advisable adj bora, -a kufaa, -a busara.