advent

advent

1 n (of important events, person etc) majilio, kufika the ~ of independence majilio ya uhuru.

Advent

2 n (rel) muda wenye Jumapili nne unaotangulia Krismas; kuja kwa Kristo; kuja kwa Kristo kwa mara ya pili. Adventist n mtu anayeamini kuwa Kristo atakuja tena hivi karibuni Seventh Day Adventist Msabato.