admix

vt, vi changanya; changanyika.admixture n. mchanganyiko.