adjust

vt rekebisha, weka sawa ~ oneself to the climate jizoeza na mazingira mapya. adjuster n mkadiriaji wamadai ya bima. adjustment n 1 urekebishaji. 2 zana za kurekebishia virekebishio. adjustable adj -enye kurekebishika.