adjure

vt 1 apisha. 2 (implore) taka mtu afanye jambo fulani. adjuration n 1 kiapo, tendo la kuapisha. 2 kusihi kwa moyo.