adjunct

n l kiongezo, kiungo (kilichoongezewa) 2 (gram) (in clause) kijalizo.