adjective

n (gram) kivumishi. adjectival adj -a kivumishi ~phrase kikundi vumishi ~clause kishazi vumishi.