address

address

1 n 1 (postal) anwani. 2 (home) maskani. 3 (speech) hotuba, mahubiri. 4 (arch) (manners) adabu, mwenendo. form of ~ mtindo (wa mawasiliano au kuitana). addressee n mpelekewa barua.

address

2 vt 1 andika anwani. 2 hutubia. 3 ita kwa jina na cheo. (phr) ~ oneself to (a piece of work) jishughulisha na.