addle

vt, vi 1 vuruga, kanganya, changanya. 2 (of eggs) oza; ozesha. adj 1 -enye kukanganyikiwa. 2 viza. ~ brained mtu aliye changanyikiwa.