add

vt jumlisha, ongeza, unga. ~ up jumlisha. ~ in tia ~ to vi ongeza. added adj ilioongezwa. addition n 1 ongezeko. 2 kuongeza. additional adj -a ziada.