ad valorem

adj, adv ~ (tax) (kwa) kufuatana na thamani ya kitu.