actual

adj halisi, -liopo ~ situation hali halisi. actuality n. actually adv kwa kweli. actualize vt 1 maliza, timiliza. 2 hakikisha. 3 thibitisha.