acronymy

n akronimi: neno linaloundwa kutokana na herufi za mwanzo za majina k.m. UNO - United Nations Organisation.