accrue

vi ongezeka, tokana na the profits which ~ from work faida zinazotokana na kazi.