accredit

vt 1 teua kuwa mwakilishi. 2 tambua. ~ed part adj -a kutambuliwa rasmi.~ation n