accomplish

vt maliza, timiza, fanikisha. accomplishment n 1 utimilifu, ufanikishaji. 2 ustadi. accomplished adj hodari, stadi an ~ed dancer mcheza ngoma hodari.