abstract

2 vt 1 toa katika, chomoa. ~ed adj (engrossed) 1 -liotekwa kimawazo. 2 -lio fupishwa (k.m. kitabu au hotuba). abstractedly adv