abstain

vi 1 jinyima, jihini, acha kufanya kutumia kitu he ~ed from smoking aliacha kuvuta sigara. abstainer n (mtu) ajinyimaye total ~er: asiyekunywa mvinyo kabisa. abstemious adj -a kujihini (chakula kinywaji n.k.). ~ness n.