above

above

1 adv 1 juu from ~ kutoka juu. 2 awali, juu as was stated ~ kama ilivyosemwa hapo awali. 3 mbinguni. ~ board adv wazi wazi The discussion was ~ majadiliano yalikuwa bayana.

above

2 prep 1 juu ya we flew ~ the clouds tuliruka juu ya mawingu. 2 zidi wastani the temperature has been ~ average halijoto imezidi wastani. 3 zaidi ya, kuliko to value humanity ~ wealth kuthamini utu zaidi kuliko mali. ~ all zaidi ya yote. over and ~ zaidi ya hayo. 4 safi, sio kifani, zuri mno she is ~ criticism hana doa.