about

about

1 adv kadiri ya, kama ~ as high as that tree a kama mti ule.

about

2 adv part potepote, huku na huko, mahali pote the children were rushing ~ watoto walikimbia huku na huko. 2 elekea nyuma. ~ face geuka nyuma.

about

3 prep 1 hapa na pale he walked ~ the town alitembea hapa na pale mjini. 2 kuhusu, juu ya he wrote a story ~ a lion aliandika hadithi juu ya simba he is careless ~ his personal appearance hajijali. 3 karibia ~ to die karibia kufa, taka kufa he is ~ to leave anakaribia kuondoka.