abort

vi avya, haribu (mimba) vt. 1 toa mimba. 2 komesha kitu kisitokee. aborted adj. abortion n 1 kutoa mimba. 2 kuharibika mimba. 3 mimba iliyoharibika; (fig) (jambo, mradi au mpango) usiofanikiwa. abortionist n 1 mtoaji mimba. 2 mtetezi wa haki ya kutoa mimba. abortive adj -siofanikiwa, viza ~ive coup maasi yasiyofanikiwa prove ~ive kuwa bila mafanikio, via.