abject

adj 1 duni, -nyonge kabisa, fakiri ~ poverty ufukara, umaskini kabisa. 2 (of persons) -a kudharauliwa ~ behaviour matendo duni, tabia ya kujidhalilisha mno an ~ apology kitendo cha kuomba msamaha kwa kujidhalilisha mno. abjectly adv. ~ ion n. abjectness n.