abide

vt 1 ngoja, ngojea. 2 stahimili, vumilia he can't ~ him hawezi kumvumilia vi 1 (arch) kaa mahali, tulia mahali, shinda mahali and they abode there three days wakakaa huko siku tatu. 2 (phr) ~ by tii, shikilia, fuata, zingatia (ahadi, kusudi, amri, n.k.) ~ by an agreement fuata mapatano. abiding adj 1 -a kudumu, -a milele. 2 (leg) tiifu law abiding person, mtii sheria, mwenye kufuata sheria.