a priori

adj, adv kisamkasa (kupata matokeo kutokana na sababu).