yankee

n 1 (colloq) (outside U.S.A) (sl) mtu wa Amerika, Mmarekani. 2 (US) mwenyeji wa New England. 3 (American Civil War) mwenyeji wa Majimbo ya Kaskazini.