v, v

n 1 herufi ya ishirini na mbili ya alfabeti ya Kiingereza. 2 alama ya kirumi ya kuwakilisha 5 (tano). 3 alama ya ushindi.